У току је понављање отвореног поступка јавне набавке инфраструктурне опреме за мрежни оперативни центар.
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки БиХ.