ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је 22.09.2017. године склопила уговор, након окончања поступка јавне набавке, о набавци нове комуникационе опреме.

На данашњи дан 2006. године је у судски регистар Основног суда у Бањој Луци уписано оснивање Јавне установе "Академска и истраживачка мрежа Републике Српске" Бања Лука, Патре 5, основане Одлуком о оснивању број 04/1-012-2239/06 од 20.10.2006. године објављеном у Службеном гласнику Републике Српске број 107/06 од 08.11.2006. године