ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је 01.02.2016. године склопила уговор, након окончања поступка јавне набавке, о набавци 4 рачунарска сервера.

ЈУ Академска и истраживачка мрежа РС - SARNET је 18.12.2015. године склопила уговор, након окончања поступка јавне набавке, о набавци непрекидних извора електричног напајања (енг. uninterruptible power supply - UPS).